sensacyjne odkrycie w CzchoweInformacja dotycząca odkrycia frezków na ścianach kościoła w Czchowie.
Skan gazety Gość Niedzielny - wydanie tarnowskie - plik pdf.

Freski w czchowskim kościele mają ponad 600 lat, dzięki staraniom parafian oraz dotacjom zewnętrznym, wnętrze kościoła zostało poddane renowacji.

Operacja pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii pada dolnego ściany południowej prezbiterium kościoła rzymskokatolickiego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czchowie mająca na celu: zrównoważony rozwój obszaru w zakresie zachowania historycznego dziedzictwa poprzez konserwację polichromii w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czchowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.