DSC 1005     Kościół został zbudowany przez Antoniego Lanckorońskeigo w latach 1789-96. Orientowany, posiada prezbiterium zamknięte, wieloboczne. Wybudowany został w stylu barokowo- klasycystycznym.

     Jest to kościół murowany z cegły i kamienia, jednonawowy, z węższym, półkoliście zamkniętym prezbiterium. Nad przedsionkiem znajduje się nadbudowana drewniana wieża, nakryta hełmem neobarokowym z latarnią. Wnętrze nakryte jest sklepieniem kasetonowym.

     Centralne miejsce w kościele zajmuje łaskami słynący obraz Matki Bożej Domosławickiej, zwany też obrazem Matki Bożej Królowej Doliny Dunajca. Obraz ten pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku. Został prawdopodobnie przywieziony ze wschodu Europy. Od początku cieszy się dużą czcią, ponieważ do cudownego obrazu i sanktuarium w Domosławicach ludzie przybywają z najdalszych zakątków regionu.

     Na chrzcielnicy z 1490 roku, pochodzącej z kościoła w Melsztynie, znajduje się znak herbu Leliwa, którym posługiwali się Melsztyńscy. Podobny znak znajduje się na ramie obrazu Matki Bożej, a także na frontonie chóru kościelnego.

wizytowka 17fedd4ee97730c3732c7ea945ba09eb     Znajdują się tutaj również boczne ołtarze: pierwszy z wizerunkami św. Izydora-Oracza, patrona parafii oraz św. Mikołaja – pochodzące z XIX w. i drugi z figurą serca Pana Jezusa. Ołtarze pochodzą z tego samego okresu.

     Na zewnętrznej ścianie kościoła znajduje się tzw. Ogrójec z kamiennymi rzeźbami. Został on ufundowany przez proboszcza ks. Jana Pawlika w 1863 r.

     Obok kościoła znajduje się tablica, upamiętniająca uderzenie pocisku artyleryjskiego. Pomimo dużego wybuchu i bliskiej odległości od kościoła, nikt nie ucierpiał, nie uległ również uszkodzeniu budynek kościoła.

     W latach 2011-2013 obejście wokół kościoła i wnętrze zostało całkowicie odnowione.