6 Tymowa spichlerz     Wiek spichlerza w zależności od źródeł określany jest na drugą połowę XIX wieku lub początek wieku XX.

    Jest to obiekt drewniany, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu. Posiada dwa pomieszczenia z podcieniem wzdłuż dłuższej ściany frontowej – wsparty na pięciu słupach. Usytuowany jest po przeciwnej stronie dworu.