IMG 7752    Został zbudowany w 1649 roku - drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany deskami, z czworoboczną wieżą. Jest to kościół jednonawowy z kruchtą boczną. We wnętrzu znajdują się trzy barokowe ołtarze z drugiej połowy XVII wieku, polichromowane i bogato zdobione.
W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W zwieńczeniu ołtarza jest obraz św. Michała Archanioła, patrona kościoła. Ołtarze boczne, to ołtarz Matki Bożej z Dzieciątkiem i ołtarz Serca Pana Jezusa. Nadto barokowe obrazy św. Marii Magdaleny i św. Jana Nepomucena.
W przedsionku znajduje się zabytkowa chrzcielnica z XVII wieku.