Projekt i wykonanie: M. Papuga

Komunikat Burmistrza Czchowa w sprawie pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie - 20 kwietnia 2020 r.

Mając na uwadze zmiany w przepisach, potrzebę stopniowego łagodzenia obowiązujących ograniczeń oraz zaspokajanie najważniejszych potrzeb mieszkańców gminy Burmistrz Czchowa podjął decyzje o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu urzędu, które zapewniają większą możliwość bezpośredniego uzyskania informacji, załatwienia sprawy.
Więcej...

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 12, czerwiec 2017

Czchow    Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 4 Statutu Gminy Czchów zwołuję SESJĘ nadzwyczajną Rady Miejskiej w Czchowie.

     Sesja ta odbędzie się w dniu 16 czerwca 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr XXIV/250/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 maja 2017r.,
  2. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016-2020,
  3. zmiany uchwały Nr XXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na rok 2017,
  4. upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  5. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Czchów, a Powiatem Brzeskim,
  6. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – drzewo z gatunku dąb szypułkowy.
 4. Wolne wnioski i oświadczenia.
 5. Komunikaty i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.
Odsłony: 1728
 • Informacje na temat koronawirusa
 • Gmina Czchów z lotu ptaka
 • Wzgórze zamkowe w Czchowie
 • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
 • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
 • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
 • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
 • 16. Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek dzieci do lat 9-ciu '2020
Previous Next