Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Jednostki organizacyjne

    W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. Ich tworzenie, łączenie, przekształcanie w inną formę organizacyjno-prawną, likwidacja oraz wyposażanie w majątek następuje na mocy uchwały Rady. Rada uchwala statuty utworzonych jednostek organizacyjnych, ich nazwę, siedzibę oraz zakres działania, wyposażenia w majątek i uprawnień dotyczących rozporządzania majątkiem. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia Burmistrz, będący ich zwierzchnikiem służbowym.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy:

1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie;
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie;
3. Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie oraz jej filie:

a) Filia w Jurkowie;
b) Filia w Tymowej;

4. Publiczne Przedszkole w Czchowie;
5. Publiczne Przedszkole w Tymowej;
6. Publiczne Przedszkole w Jurkowie;
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie;
8. Zespół Szkół w Jurkowie obejmujący:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jurkowie;
b) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jurkowie;

9. Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach obejmujący:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach;
b) Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach;
c) Publiczne Przedszkole im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach;
d) Szkoła Muzyczna I stopnia im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach;

10. Zespół Szkół w Tymowej obejmujący:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Tymowej;
b) Publiczne Gimnazjum w Tymowej;

11. Zespół Szkół w Tworkowej obejmujący:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej;
b) Publiczne Gimnazjum w Tworkowej;

12. Zespół Szkół i Przedszkola w Złotej obejmujący:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Złotej;
b) Publiczne Gimnazjum w Złotej;
c) Publiczne Przedszkole w Złotej;

13. Publiczne Gimnazjum w Czchowie;
14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie.

Odsłony: 8161