Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Oferta bezpłatnych warsztatów WUP w Krakowie

Opublikowano: środa, 21, sierpień 2019

Czytaj więcej...     Wojewódzki Urząd Pracy informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w IV kwartale 2019 r. W załączeniu oferta planowanych warsztatów.

Czytaj więcej...

Nabór do XVI edycji projektu grantowego "Twoja Szansa na Przedsiębiorczość"

Opublikowano: środa, 21, sierpień 2019

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ogłasza nabór kandydatów do projektu "Twoja szansa na przedsiębiorczość" – powiaty tarnowski, dąbrowski, brzeski, miasto Tarnów. Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

  • dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),
  • umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy BEZZWROTNA DOTACJA
  • dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego). 

Czytaj więcej...

Dzierżawa działek pod farmy fotowoltaiczne

Opublikowano: środa, 21, sierpień 2019

Czytaj więcej...    Firma Aranella Sp. z o.o. wydzierżawi tereny pod budowę farm fotowoltaicznych. Więcej informacji w załączonych materiałach i na stronie arenella.pl

4. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Opublikowano: środa, 14, sierpień 2019

Czytaj więcej...    Zbliżamy się do najważniejszego momentu IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – głosowania mieszkańców. Już od 9 września wszyscy Małopolanie, którzy skończyli 16 lat, będą mogli wybrać spośród zgłoszonych zadań najlepsze ich zdaniem pomysły. Głosowanie potrwa przez 3 tygodnie, czyli do 30 września br. A już w połowie października poznamy ostateczne wyniki, a wraz z nimi listę zadań, które w kolejnym roku zrealizuje Zarząd Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej...

„Razem dla Rozwoju” - poszukiwania pomysłów na rozwój turystyki

Opublikowano: wtorek, 13, sierpień 2019

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie „Wiedza i Rozwój" w Czchowie przystąpiło do  realizacji grantu pt. „Razem dla Rozwoju - budowa partnerstwa na rzecz turystycznego rozwoju gminy Czchów”. W ramach organizowanych spotkań roboczych przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego poszukują pomysłów na wykorzystanie potencjału turystycznego gminy Czchów, wdrożenie nowych inicjatyw. W skład grypy wchodzą radni Rady Miejskiej w Czchowie, sołtysi, pracownicy Urzędu Miejskiego w Czchowie i Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy.

Czytaj więcej...

#niezaklinaj pogody. Przygotuj się na zmianę klimatu

Opublikowano: wtorek, 13, sierpień 2019

Czytaj więcej...     Polska Izba Ubezpieczeń rozpoczyna kampanię edukacyjną pod hasłem #niezaklinaj. Jej celem jest uświadomienie Polakom rosnących zagrożeń i konsekwencji zmian klimatycznych. PIU podkreśla, że aby chronić się przed skutkami zjawisk atmosferycznych, konieczna jest odpowiednia prewencja i dobre ubezpieczenie.

     Więcej na stronie https://piu.org.pl/niezaklinaj-pogody-przygotuj-sie-na-zmiane-klimatu

Materiały w formacie pdf:

Oferta kolonii dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, pobierających rentę lub emeryturę

Opublikowano: wtorek, 13, sierpień 2019

     Oferta wypoczynku letniego w 2019 r. organizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność. Oferta wyłącznie dla dzieci i młodzieży, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w pełnym zakresie w  KRUS, bądź pobiera rentę lub emeryturę rolniczą z KRUS!

  1. Kołobrzeg - czas 13 dni – termin 19-31 sierpnia 2019 roku, 11 dni na miejscu, cena 520 zł ośrodek „Dom Rybaka” - ośrodek oddalony 300 m od plaży, w pobliżu Orlik – 15 miejsc wolnych

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania mammograficzne

Opublikowano: środa, 07, sierpień 2019

Czytaj więcej...    Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka" Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 - 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

    Na badania  zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat (ur. 1969-1950):
- mieszkanki Małopolski
- uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ,

które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu spotkania dotyczącego wdrażania marki Śliwkowy Szlak® w Iwkowej

Opublikowano: wtorek, 06, sierpień 2019

Czytaj więcej...     Informujemy, iż zmianie uległ termin spotkania aktywizującego dotyczącego wdrażania marki Śliwkowy Szlak ® w miejscowości Iwkowa. Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia 2019 r. (czwartek). Godzina i miejsce spotkania nie ulegają zmianie.

    Zaktualizowany harmonogram znajduje się tutaj.

Zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego naborów w Iwkowej

Opublikowano: wtorek, 06, sierpień 2019

Czytaj więcej...    Informujemy, iż zmianie uległ termin spotkania informacyjno - konsultacyjnego dotyczącego naborów w miejscowości Iwkowa. Spotkanie odbędzie się  8 sierpnia 2019 r. (czwartek). Godzina i miejsce spotkania nie ulegają zmianie.

     Zaktualizowany harmonogram znajduje się tutaj.