Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Kurs spawania metodą MAG (135) - Iwkowa

Opublikowano: piątek, 31, październik 2014

spawanie    We wrześniu rozpoczął się kurs spawania metodą MAG (135) dla jednego uczestnika projektu "Jesteśmy Najlepsi" z terenu Gminy Iwkowa, który potrwa aż do listopada. Dobrze przygotowany program zajęć teoretycznych i praktycznych pozwoli uczestnikowi podejść do państwowego egzaminu i po pozytywnym jego złożeniu, uzyskać książeczkę spawacza.

 

    Uprawnienia spawacza są dziś pożądanymi na rynku pracy – świadczą o tym liczne ogłoszenia rekrutacyjne na stronach Urzędów Pracy, oraz firm pośredniczących w poszukiwaniu pracy zagranicą. Miejmy nadzieję, że zdobyte w trakcie kursu umiejętności, w połączeniu z wiedzą zdobytą w trakcie treningu kompetencji społecznych oraz spotkania z doradcą zawodowym, pozwolą Uczestnikowi zdobyć zatrudnienie.

Kurs spawania metodą MAG (135) Kurs spawania metodą MAG (135) Kurs spawania metodą MAG (135)

„Jesteśmy najlepsi"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków budżetu państwa
Projekt realizowany przez Gminę Czchów w partnerstwie z Gminą Gnojnik i Gminą Iwkowa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

belka jestesmy najlepsi

Odsłony: 999