Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Konferencja podsumowująca projekt pn. "Jesteśmy Najlepsi"

Opublikowano: poniedziałek, 24, listopad 2014

konferencja     Dnia 5 listopada w Hotelu "Łaziska" w Czchowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację partnerskiego projektu systemowego pn. "Jesteśmy Najlepsi". Od 2009 roku trzy gminy: Czchów jako Lider, oraz Iwkowa i Gnojnik jako partnerzy, realizują projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
      W trakcie konferencji poznaliśmy przebieg ostatnich dwóch lat projektu: przekrój uczestników, zawarte we wniosku zadania i działania, realizację ich i efekty, wykonanie finansowe oraz osiągnięte wskaźniki. Prezentację multimedialną przygotowała i przedstawiła Kierownik Projektu – Pani Paulina Pstrąg, pracująca w MOPSiŚR w Czchowie.

     Burmistrz i Wójtowie poszczególnych Gmin zabrali głos, zwięźle i serdecznie dziękując za owocną współpracę i partnerstwo, które prowadzi do poprawy sytuacji mieszkańców regionu. Wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu otrzymały podziękowania oraz pamiątkowe upominki wykonane własnoręcznie przez uczestników projektu, które przez lata będą przypominały o satysfakcji z pracy przy projekcie.
W trakcie konferencji każda Gmina zaprezentowała się również artystycznie: przedszkolaki z Czchowa, zespół taneczny dziewcząt z Gnojnika oraz ludowa kapela z Iwkowej wypełniały doskonale czas między kolejnymi etapami wydarzenia.
    Na zakończenie wszyscy zgromadzeni wspólnie zasiedli przy stole, aby przy poczęstunku porozmawiać i zintegrować się.
     Projekt "Jesteśmy Najlepsi" jeszcze trwa – uczestnicy wciąż biorą udział w kursach, czeka na nich jeszcze wyjazd do teatru, a przyszły rok powita nowy skład beneficjentów. Zapraszamy do udziału osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z terenu naszej Gminy: wystarczy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej (pon.-pt. 7:30-15:30, tel: 14/68-44-010 wew. 63, osoba odpowiedzialna za projekt: Dorota Durbas-Nowak).

 Konferencja podsumowująca  Konferencja podsumowująca  Konferencja podsumowująca
 Konferencja podsumowująca  Konferencja podsumowująca  Konferencja podsumowująca

belka jestesmy najlepsi

Odsłony: 679