W związku z pojawiającymi się od pewnego czasu w mediach społecznościowych informacjami dotyczącymi Gminy Czchów oraz jednostek jej podległych, pragnę wyrazić sprzeciw niesprawdzonym, zmanipulowanym, a przede wszystkim uderzającym w LUDZI informacjom. Niedopuszczalne jest traktowanie osób, które poświęcają własny czas ( tak własny czas, nie tylko czas pracy ), życie rodzinne, a niejednokrotnie i własne finanse, szkalowanie ich w tak bezpardonowy sposób - mam tutaj na szczególnej uwadze Panie z Kół  Gospodyń i innych zaproszonych gości na spotkanie w Jurkowie, Panie z MOKSiR w Czchowie na czele z Panią Dyrektor. Atakowanie i przypisywanie odpowiedzialności za rzeczy, za które odpowiadają zupełnie inne podmioty. Takie działanie jest niemoralne, niedopuszczalne i szkodliwe społecznie. Zabija w ludziach chęć do pracy i nie tylko tych, którzy są atakowani, ale również innych, którzy nie chcą się angażować w sprawy społeczne, aby nie być fałszywie posądzeni o różnego rodzaju „złe działanie”. Jeżeli takie działania będą się powtarzały podejmę kroki niezbędne do przywrócenia dobrego imienia osób i instytucji, które zostają zniesławione.

            Bardzo cieszy mnie, że powstała oddolna inicjatywa uruchomienia działań społecznych zmierzających do celu: „…że Gmina nasza będzie gminą przyjazną zarówno dla swoich obywateli, jak i przyjezdnych, że będzie rozpoznawalna w Polsce i za granicą, że będzie regionem, w którym coś się dzieje … miejscem, w którym będzie się nam dobrze żyło i z którego będziemy dumni.” Mam nadzieję, że działania będą zmierzały w tym kierunku, bo to przysłuży się wszystkim mieszkańcom Naszej Pięknej „Małej Ojczyzny”. Współpraca, wzajemny szacunek, dbałość o wizerunek Gminy oraz dobro mieszkańców powinny przyświecać nam wszystkim i być wyznacznikiem do realizacji celów.

            TAK dla wspólnych, oddolnych i realnych inicjatyw, stanowcze NIE dla działań i metod dzielących społeczeństwo. Uczciwość i zwykła ludzka przyzwoitość na pierwszym miejscu.

Oświadczenie Burmistrza Czchowa (skan pdf.)

Z poważaniem

Burmistrz Czchowa
Marek Chudoba