Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej
Rynek 12
32-860 Czchów
tel. 14 68 43 200

Zarząd

 • Ogiela Elżbieta – Prezes;
 • Orłowicz Tadeusz – Wiceprezes;
 • Bartosik Paulina – Skarbnik
 • Osada Władysław – Członek Zarządu
 • Grzesicki Wincenty – Członek Zarządu
 • Migas Beata - Sekretarz

Komisja rewizyjna

 • Helena Elżbieta Motak
 • Bogusława Jurkiewicz
 • Czesław Żurek

Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej jest realizacja następujących zadań:

 1. Wspieranie i promocja inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, oświaty, ekologii, sportu i rekreacji.
 2. Podejmowanie działań na rzecz środowiska niepełnosprawnych i jego integracji.
 3. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, inicjowanie i organizowanie prac społecznych mieszkańców, organizowanie różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców.
 4. Rozwój świadomości obywatelskiej.
 5. Wspieranie wszelkich działań mających na celu promowanie Gminy Czchów.
 6. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy w celu rozwoju i promocji Gminy Czchów.
 7. Reprezentowanie i obrona interesów mieszkańców Gminy Czchów.
 8. Podejmowanie działań mających na celu utrzymanie porządku, spokoju, czystości i bezpieczeństwa.
 9. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz ochrona zabytków kulturowych Gminy Czchów.
 10. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej i turystyki Gminy Czchów.
 11. Stwarzanie warunków do powstawania nowych miejsc pracy, a tym samym do powstawania nowych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie już istniejących.
 12. Doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie gospodarki, kultury, oświaty, ekologii, sportu i rekreacji.