w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Tarnowie I I II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (link zewnętrzny)

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych - gm. Czchów

Miejsce: Sala kina "Baszta" w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów

Termin: 24 maja 2024 r. o godz. 17:15

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Czchów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie II informuje, co następuje: