b_250_0_16777215_0_0_images_las.jpg

Burmistrz Czchowa informuje, że od dnia 29.04.2024 r. na terenie Gminy Czchów będą prowadzone prace związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Prace taksacyjne prowadzone będą przez pracowników firmy LAS-R Sp. z o.o., wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Sporządzone projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu, w siedzibie urzędu miasta w późniejszym terminie, o którym osoby zainteresowane zostaną poinformowane.