medal Dlugoletnie pozycie malzenskie     Urząd Stanu Cywilnego w Czchowie uprzejmie informuje wszystkie pary małżeńskie, zamieszkałe na terenie Gminy Czchów - chętne obchodzić Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego o wcześniejsze zgłaszanie zamiaru organizacji uroczystości. Szczególnie prosi się pary małżeńskie o stażu małżeńskim 50 lat, o co najmniej sześciomiesięczne wcześniejsze załatwianie formalności związanych z otrzymaniem medali „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE". Medale przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o przyznanie małżonkom medali Urząd Stanu Cywilnego wysyła do Wojewody Małopolskiego, stamtąd wniosek trafia do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

     Prosimy o zgłaszanie chęci obchodzenia jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego osobiście przez Jubilatów lub członków najbliższej rodziny, zgodnie z załączonym wnioskiem.
     Dokładne informacje można uzyskać w USC Czchów, Rynek 12 - I piętro, tel. 14 6621734.

     Wniosek: