Spotkanie w sprawie

Z inicjatywy Marka Chudoby – Burmistrza Czchowa, odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech gmin: Czchów,  Gnojnik i Łososina Dolna z Panem Maciejem Ostrowskim  - pełnomocnikiem  Wojewody Małopolskiego do spraw  współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, którego tematem był projektowany przebieg nowej drogi DK 75.

Na zaproszenie Burmistrza przybyli także: Pan Andrzej Romanek - Wójt Gminy Łososina Dolna, Pan Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik, reprezentację gminy Czchów stanowili także: Jarosław Gurgul, Adam Trepa, Stefan Sowa oraz Zbigniew Jakóbczyk, z gminy Gnojnik byli Państwo Edyta i Krzysztof Jewuła.

1.1 sadeczankaW swoim wystąpieniu Burmistrz Czchowa przedstawił wariant samorządowy przebiegu nowej sądeczanki, który posiada liczne zalety, zarówno pod względem znacznie mniejszej uciążliwości dla mieszkańców, jak i krótszy, szybszy dojazd na południe kraju. Przypomniał także, że przedstawiona propozycja to efekt porozumienia 9 samorządów gminnych z 2019 roku, w którym zawarto propozycje akceptowanego korytarza drogowego dla nowej trasy od Brzeska do Nowego Sącza. Podtrzymał stanowisko, że tylko na taki przebieg nowej drogi (Wariant „A”) będzie zgoda, zarówno władz Gminy Czchów, jak i mieszkańców gminy. Nie ma żadnej możliwości na zgodę w wariancie forsowanym przez GDDKiA w Krakowie (Wariant „C”). Stanowisko potrzymali także włodarze zaproszonych gmin, które od lat wspólnie z Gminą Czchów walczą o wybór wariantu samorządowego.

Pan Pełnomocnik przekazał uczestnikom, że Pan Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar w pełni popiera proponowane przez gminy rozwiązanie, a najistotniejszym argumentem jest wypracowane porozumienie samorządowe, które zapewnia społeczną akceptację dla wskazanego przebiegu nowego szlaku komunikacyjnego.

Najpilniejszym działaniem jest organizacja spotkania na szczeblu województwa wszystkich zainteresowanych stron: Pana Wojewody, parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli RDOŚ i GDDKiA w Krakowie, na którym przedstawione zostaną argumenty i rzetelne informacje, leżące u podstaw wyboru wariantu samorządowego nowej „Sądeczanki”.

Burmistrz Czchowa podkreślił, że realizacja tak dużej, strategicznej inwestycji, to jest decyzja polityczna, rzutująca na rozwój kraju, dlatego też podjął już kroki w celu przedstawienia swoich argumentów na szczeblu ministerialnym.

1.3 sadeczanka