Na mocy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoby, które zapewnią schronienie uchodźcom z Ukrainy, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wysokość świadczenia pieniężnego wyniesie 40 zł dziennie za osobę, czyli do 1200 zł miesięcznie.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku, złożonego według wzoru, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania. Załączniki do wniosku stanowią Karty osoby przyjętej do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby indywidulanie. Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12 w BOK (sala nr 3) na parterze w budynku Urzędu. tel. 14 66 21 736 po wcześniejszym umówieniu.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 14 66 21 736

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków: Anna Skiba-Ratusznik

Do pobrania:

1. Aktywny-wniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy-aktywny-po-30.04.2022

2. Interaktywny-zalacznik-do-wniosku-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy-po-30.04.2022.PDF