Czytaj więcej...

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Czytaj więcej...

Trwa trzeci miesiąc Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który zakończy się 30 września br. Podstawową formą spisu jest samospis internetowy na stronie spis.gov.pl, którego dokonał już, i do którego zachęca, Burmistrz Czchowa Pan Marek Chudoba. Te osoby, które nie czują się jednak wystarczająco kompetentne w sprawach informatycznych i nie dokonały sampospisu, mogą oczekiwać telefonicznego kontaktu ze strony rachmistrzów spisowych.

Czytaj więcej...

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy. Przypominamy, że podstawową formą spisu jest samospis internetowy na stronie https://spis.gov.pl/

Pracę rozpoczęli także rachmistrzowie. Ze względów epidemicznych, zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, rachmistrzowie mogą spisywać respondentów do odwołania jedynie telefonicznie.

Gdy dzwoni rachmistrz na wyświetlaczu telefonu pojawi się numer 22 828 88 88. Może też wyświetlić się numer 22 279 99 99, gdy zadzwoni rachmistrz z infolinii ogólnopolskiej.

Czytaj więcej...

Urząd Statystyczny w Krakowie ogłasza konkurs dla mieszkańców gmin województwa małopolskiego „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce". Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

W dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych
i budynkowych. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy.

Czytaj więcej...

Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Dzwonią z numeru 22 828 88 88. Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator, wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe, zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 oraz poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Czytaj więcej...

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

  1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Czytaj więcej...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa już od 1 kwietnia 2021 r. Prace spisowe zakończą się 30 września 2021 r.

W maju pracę rozpoczynają rachmistrzowie spisowi. Będą kontaktować się z osobami, które nie spiszą się samodzielnie. Jeżeli zadzwoni do Państwa rachmistrz spisowy, na ekranie telefonu wyświetli się numer: 22 828 88 88.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Czytaj więcej...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski, również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. i będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Czytaj więcej...

Serdecznie zachęcamy do udziału w loterii promocyjnej związanej z udziałem w spisie powszechnym.

W loterii może wziąć udział każdy, kto samodzielnie spisze się przez Internet na spis.gov.pl. Zgłoszenia przyjmowane są od 22 kwietnia 2021 r.

Aby wziąć udział w loterii należy:

  • Wejść na stronę spis.gov.pl i spisać się w dogodnej dla siebie chwili
  • Pobrać i zachować unikatowy, 10-znakowy kod uprawniający do udziału w loterii
  • Zgłosić kod na stronie loteria.spis.gov.pl  od 22 kwietnia r. do 7 lipca 2021 r.
  • Sprawdzać wyniki losowania w mediach społecznościowych i na stronie loteria.spis.gov.pl – pierwsze losowanie już 7 maja 2021 r.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Główny Urząd Statystyczny opublikował pytania z formularza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz  wersję demo formularza spisowego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pytań i formularzem spisowym. Mamy nadzieję, że ta możliwość pozwoli każdemu w prosty sposób spisać się samodzielnie przez Internet i spełnić swój obowiązek. Przypominamy, że spis rusza 1 kwietnia 2021 roku.

Gminne Biuro Spisowe w Czchowie

Czytaj więcej...

1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie https://czchow.pl/index.php/home/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/1722-nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych

Czytaj więcej...

Dnia 28.01.2021 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)

Pan Marek Chudoba, Burmistrz Czchowa – Gminny Komisarz Spisowy w Czchowie, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 14/2021

Burmistrza Czchowa

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego w 2021 roku

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 177, zm. z 2020 r,. poz. 1486) zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzę Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów, do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych na podstawie ustawy z dnia 18 września 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych.