Weryfikacja rachmistrza

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Część osób może mieć wątpliwości, czy osoba, która telefonuje w sprawie spisu, rzeczywiście jest rachmistrzem spisowym, a nie np. oszustem.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, z jakiego numeru telefonu następuje połączenie. Gdy dzwoni rachmistrz, by umówić się na przeprowadzenie spisu, na telefonie wyświetli się jeden z warszawskich numerów: 22 27 99 999 lub 22 66 66 662.

W przypadku dalszych wątpliwości można zadzwonić na infolinię spisową  22 279 99 99 lub wejść na stronę https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ i tam zweryfikować rachmistrza.

Gdy już odwiedzi nas rachmistrz, powinien okazać swój identyfikator służbowy wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Wzór identyfikatora i dodatkowe informacje na temat rachmistrzów dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/jak-zweryfikowac-rachmistrza

Przypominamy, że PSR 2020 trwa do 30 listopada (według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.) i w tym czasie wszystkie osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne kwalifikujące się do spisu, mają obowiązek się spisać – przez Internet (https://psr2020.spis.gov.pl/), telefon (infolinia spisowa  22 279 99 99) lub w formie wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza.

W związku ze stanem pandemii każdy rachmistrz stosuje środki ochrony osobistej (maseczki, dezynfekcja rąk). W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad będzie przeprowadzony przez telefon. Prosimy zatem o informowanie rachmistrzów, że pozostajemy w kwarantannie lub izolacji domowej, lub że zostaliśmy nią objęci przed umówioną wizytą rachmistrza spisowego.

Gminne Biuro Spisowe
w Czchowie