b_250_0_16777215_00_images_2021_ekologia_dym-z-komina.jpg

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjęty uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 roku, nakłada na gminy obowiązek przeprowadzania m.in. kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. W 2021 roku przeprowadzono 60 kontroli planowych kotłowni oraz 13 kontroli interwencyjnych.

Podczas kontroli, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, upoważnieni pracownicy UM w Czchowie, w celu zwiększenia świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza, informowali o zapisach uchwały antysmogowej dla małopolski, o stopniach zanieczyszczenia powietrza oraz o możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w Programie „Czyste Powietrze”.

W 2022 roku również zostanie przeprowadzonych minimum 60 kontroli planowych, wg następującego harmonogramu:

  • luty – 6 budynków;
  • marzec – 12 budynków;
  • kwiecień – 12 budynków;
  • maj – 12 budynków;
  • wrzesień – 12 budynków;
  • październik – 6 budynków.