Podjęte uchwały:

 1. Uchwała nr XXI/185/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2020 rok
  Wynik głosowania
 2. Uchwała nr XXI/186/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 3. Uchwała nr XXI/187/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 4. Uchwała nr XXI/188/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 5. Uchwała nr XXI/189/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 6. Uchwała nr XXI/190/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 7. Uchwała nr XXI/191/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022
  Wynik głosowania
 8. Uchwała nr XXI/192/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wezwania do uzupełnienia braków pisma z dnia 10 grudnia 2020 r.
  Wynik głosowania