Czytaj więcej...

W ciągu trzech miesięcy Małopolanie otrzymali prawie 7 tys. zaświadczeń oraz 3 tysiące innych elektronicznych dokumentów z urzędów skarbowych w województwie poprzez serwis e-Urząd Skarbowy. Dzięki temu na opłacie skarbowej zaoszczędzili ponad 117 tys., a kolejne 45 tys. (dla budżetu państwa) na przesyłkach pocztowych. Wkrótce podatnicy na swoich kontach w e-US będą mogli przeglądać historię deklaracji, salda oraz zapłacić podatek BLIKiem.

Czytaj więcej...

W pierwszej połowie listopada – w wybranych dniach – nie będzie możliwości złożenia wniosków paszportowych ani odbioru paszportów. Ograniczenia w działalności wszystkich punktów wynikają z koniecznych zmian technicznych. Poprzedzać one będą wejście w życie nowej ustawy, która przyniesie też usprawnienia w pozyskiwaniu dokumentów paszportowych.

Zmiany dotyczące punktów paszportowych w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu

Harmonogram polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 w gminie Czchów i okolicach:

Lp.

Data

Koło Łowieckie

Teren polowania

1.

22.10.2022

"SOKÓŁ"

Bieśnik Szkolenie

2.

05.11.2022

"SZARAK"

Zeliny

"MELSZTYN"

Lutrówka, Zakliczyn, Lusławice

"KNIEJA"

Lipnica Dolna, Tymowa

"SOKÓŁ"

Żegiestów Polowanie Hubertowskie

3.

06.11.2022

"BÓR"

Tymowa

"KNIEJA"

Lipnica Dolna, Tymowa

4.

12.11.2022

"KNIEJA"

Iwkowa, Tymowa

"SOKÓŁ"

Milik

5.

13.11.2022

"SZARAK"

Gosprzydowa Las

"MELSZTYN"

Czarny Las, Charzewice, Faliszewice, Domosławice

"KNIEJA"

Iwkowa, Tymowa

6.

19.11.2022

"KNIEJA"

Rajbrot, Las Miejski

"SOKÓŁ"

Ruda Kameralna, Jamna

7.

20.11.2022

"SZARAK"

Wytrzyszczka Machulec

"MELSZTYN"

Filipowice, Ruda Kameralna

"BÓR"

Witowice

"KNIEJA"

Rajbrot, Las Miejski

8.

26.11.2022

"KNIEJA"

Wojakowa

"SOKÓŁ"

Milik, Andrzejówka

9.

27.11.2022

"SZARAK"

Jurków, Złota

"MELSZTYN"

Charzewice, Gwoździec, Niedźwiedza/Łoniowa, Czarny Las

"KNEJA"

Wojakowa

10.

03.12.2022

"KNIEJA"

Iwkowa

"SOKÓŁ"

Olszowa, Borowa

11.

04.12.2022

"SZARAK"

Tymowa

"MELSZTYN"

Bieśnik/Borowa

"BÓR"

Wytrzyszczka

"KNIEJA"

Iwkowa

12.

10.12.2022

"MELSZTYN"

Stróże/Wola Stróska, Zdonia Sikornice

"KNIEJA"

Las Miejski, Cygierki, Lipnica Dolna

13.

11.12.2022

"SZARAK"

Gosprzydowa – Za Osieckim

"MELSZTYN"

Czarny Las

"KNIEJA"

Las Miejski, Cygierki, Lipnica Dolna

14.

17.12.2022

"KNIEJA"

Iwkowa, Wielki Las, Dominiczna Góra

"SOKÓŁ"

Bieśnik, Ostryż

15.

18.12.2022

"SZARAK"

Lewniowa

"MELSZTYN"

Zakliczyn, Stróże/Wola Stróska

"BÓR"

Dobrociesz

"KNIEJA"

Iwkowa, Wielki Las, Dominiczna Góra

16.

24.12.2022

"MELSZTYN"

Filipowice

"BÓR"

Dobrociesz Wigilijne

"SOKÓŁ"

Milik Polowanie Wigilijne

17.

31.12.2022

"MELSZTYN"

Czarny Las, Melsztyn

18.

07.01.2023

"KNIEJA"

Wojakowa, Rajbrot

"SOKÓŁ"

Ruda Kameralna, Piaski-Drużków

19.

08.01.2023

"SZARAK"

Tworkowa

"MELSZTYN"

Bieśnik/Borowa, Ruda Kameralna

"BÓR"

Czterdziestka

"KNIEJA"

Wojakowa, Rajbrot

20.

14.01.2023

"MELSZTYN"

Czarny Las, Gwoździec

"KNIEJA"

Cygierki, Krzywe Potoki, Oddział 101

"SOKÓŁ"

Żegiestów (Przekaźnik, Żariki) zakończenie polowań w obwodzie nr 232

21.

15.01.2023

"SZARAK"

Zeliny Las

"MELSZTYN"

Stróże/Wola Stróska, Filipowice

"BÓR"

Wytrzyszczka

"KNIEJA"

Cygierki, Krzywe Potoki, Oddział 101

22.

21.01.2023

"KNIEJA"

Lipnica Dolna, Las Miejski, Dominiczna Góra

23.

22.01.2023

"SZARAK"

Południowy Stok Machulec

"MELSZTYN"

REZERWOWE

"BÓR"

Witowice

"KNIEJA"

Lipnica Dolna, Las Miejski, Dominiczna Góra

24.

28.01.2023

"KNIEJA"

Tymowa, Lipnica Dolna

25.

29.01.2023

"SZARAK"

Będzieszyna, Wytrzyszczka

"MELSZTYN"

REZERWOWE

"KNIEJA"

Tymowa, Lipnica Dolna

26.

05.02.2023

"BÓR"

Pola Iwkowskie

27.

12.02.2023

"SZARAK"

Machulec

28.

19.02.2023

"BÓR"

Tymowa

29.

26.02.2023

"SZARAK"

Inwentaryzacja

Czytaj więcej...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków na wsparcie wymiany pokryć dachowych z materiałami szkodliwymi w gospodarstwach.

17 października – 15 listopada 2022 r.

Czytaj więcej...

WFOŚIGW w Krakowie infomuje, że w dniu 2022-10-13 r. na stronie BIP Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie został ogłoszony nabór na stanowisko: Referent w Zespole Księgowości
w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty.

Link do strony BIP z ogłoszeniem:
https://bip.malopolska.pl/ojednostce17,a,2175759,ogloszenie-o-naborze-kp111272022-referent-w-zespole-ksiegowosci-w-wymiarze-2-osoby-2-etaty.html

Czytaj więcej...

Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces” to tytuł unikatowej w skali kraju publikacji poświęconej tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod adresem www.radnysenior.pl (zakładka „Aktualności”) natomiast pierwszych 100 chętnych osób może go zdobyć w wersji drukowanej.

Poradnik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców w lokalnych środowiskach, którzy chcą poznać istotę prac nad polityką senioralną i być może włączyć się w ich przebieg. Zapewne przyda się także pracownikom administracji samorządowej koordynującym tego rodzaju poczynania, bądź przygotowującym się do procesu wypracowania lokalnej polityki senioralnej w swojej gminie.

Czytaj więcej...

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo! Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 22 50 55 600 oraz 507 966 499

Projekt Nawigator legislacyjny dla NGO jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i trwa od września 2022 do lipca 2024 roku. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych.

Więcej na stronie https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu kolejnego etapu Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny i gorąco zachęcamy do głosowania na najpiękniejszą trasę rowerową Małopolski - VeloDunajec, która ma szansę na zdobycie nagrody w kategorii Certyfikat Internautów 2022.

Czytaj więcej...

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzesku wspiera rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, zapewniając szeroki wachlarz usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczych i upowszechnieniowych.

Obecnie w związku z istotnymi zmianami, które nastąpią w 2023 roku w zakresie dopłat bezpośrednich i nie tylko, zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pt. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”, „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” oraz „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”.